Những điểm mới cơ bản của Luật Giao dịch điện tử năm 2023

Ngày đăng: 09:32 - 20/07/2023

Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi) được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 5 đã tạo hành lang pháp lý hoàn thiện, đầy đủ, thuận lợi cho việc chuyển đổi các hoạt động từ môi trường thực sang môi trường số tất cả ngành, lĩnh vực.