Toàn bộ cán bộ, công chức Hà Nội thực hiện thủ tục hành chính được cấp chữ ký số

Ngày đăng: 17:01 - 15/11/2023

Hà Nội sẽ triển khai việc cấp chữ ký số cho toàn bộ cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của thành phố.

Ngày 14-11, Tổ công tác phối hợp hỗ trợ hoàn thiện Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của thành phố ban hành Thông báo kết luận cuộc họp của Tổ công tác diễn ra ngày 10-11.

Tổ công tác đề nghị các sở, ngành khẩn trương hoàn thành việc khai báo các quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo lĩnh vực phụ trách lên Hệ thống; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông triển khai việc cấp chữ ký số cho toàn bộ cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của thành phố.

Đối với các thủ tục hành chính đã thực hiện khai báo quy trình trên Hệ thống, thành phố đề nghị đơn vị triển khai thực hiện việc tiếp nhận và hẹn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của thành phố. Đồng thời, thực hiện việc tái cấu trúc quy trình giải quyết thủ tục hành chính, trình Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt phương án tái cấu trúc theo quy định, song song với việc cập nhật khai báo đã tái cấu trúc quy trình giải quyết thủ tục hành chính lên Hệ thống của thành phố, hoàn thành trước ngày 30-11-2023.

Các sở, ngành chủ trì, phối hợp Sở Thông tin - Truyền thông và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức làm việc với các bộ, ngành chủ quản về việc kết nối, tích hợp, đồng bộ trạng thái hồ sơ trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của thành phố với Cổng dịch vụ công của các bộ, ngành; quan tâm việc sử dụng tính năng thanh toán trực tuyến, không dùng tiền mặt./.

(Theo Hànộimới)