TP.HCM dùng chữ ký số cấp giấy khai sinh, đăng ký kết hôn

Ngày đăng: 08:55 - 24/05/2024

Trong 73 thủ tục hành chính áp dụng chữ ký số khi giải quyết thủ tục hành chính tại TP.HCM có giấy khai sinh, giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, xác nhận thông tin hộ tịch.

UBND TP.HCM vừa chấp thuận đề xuất của Sở TT-TT TP.HCM về ban hành danh mục thủ tục hành chính áp dụng chữ ký số và thực hiện cấp kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử cho người dân, doanh nghiệp.

UBND TP.HCM giao các sở, ngành, quận, huyện và TP.Thủ Đức phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu thực hiện nghiêm việc ký số, áp dụng chữ ký số đến từng cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị.

TP.HCM đặt ra yêu cầu 100% văn bản điện tử có áp dụng chữ ký số được thực hiện gửi, nhận trên môi trường điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước.

Đồng thời, 100% kết quả thủ tục hành chính điện tử có áp dụng chữ ký số trong quá trình tiếp nhận, xử lý và trả kết quả trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính TP.HCM

Theo danh mục thủ tục hành chính (đợt 1) áp dụng chữ ký số có 14 thủ tục thuộc thẩm quyền của UBND quận, huyện, TP.Thủ Đức như đăng ký khai sinh, cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, xác nhận thông tin hộ tịch, đăng ký thành lập hộ kinh doanh, cấp giấy phép bán lẻ rượu và sản phẩm thuốc lá, cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng...

Ở khối sở ngành, có 73 thủ tục phải áp dụng chữ ký số khi giải quyết thủ tục hành chính cho người dân trên môi trường điện tử. Nhiều nhất là Sở TT-TT với 26 thủ tục, kế đến là Sở Xây dựng có 14 thủ tục, Sở KH-CN và Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM đều có 4 thủ tục...

Trước ngày 20.6, các cơ quan, đơn vị báo cáo UBND TP.HCM kết quả thực hiện việc áp dụng chữ ký số trong gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính và cấp kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử cho người dân, doanh nghiệp sau 1 tháng áp dụng./.

(Báo Thanh Niên)