Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí trong Ban Giám đốc

Ngày đăng: 14:06 - 24/08/2023

Ngày 24/6/2023, Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia (NEAC) đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí trong Ban Giám đốc Trung tâm. Đồng chí Tô Thị Thu Hương - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm chủ trì Hội nghị. Dự giám sát Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đại Thắng – đại diện Văn phòng Ban cán sự Đảng bộ Bộ Thông tin & Truyền thông.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Tô Thị Thu Hương - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm quán triệt mục đích, ý nghĩa, yêu cầu và tiêu chuẩn lấy phiếu tín nhiệm theo Quy định số 96-QĐ/TW ngày 02/02/2023 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị. Việc lấy phiếu tín nhiệm góp phần đánh giá uy tín và kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cán bộ; giúp cán bộ “tự soi”, “tự sửa”, tiếp tục phấn đấu, rèn luyện trong công tác; là cơ sở quan trọng để cấp ủy, tổ chức đảng đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ; nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý, giám sát cán bộ.

Quy trình lấy phiếu tín nhiệm được NEAC thực hiện nghiêm túc, đảm bảo theo quy định.

Việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí trong Ban Giám đốc Trung tâm được thực hiện công khai, dân chủ, khách quan đảm bảo đúng quy trình, quy định. Kết quả các đồng chí trong Ban Giám đốc Trung tâm đều có số phiếu tín nhiệm cao./.

(NEAC)