Xin ý kiến đối với dự thảo chiến lược phát triển blockchain tại Việt Nam đến năm 2030

03/12/2021 - 212 lượt xem

Ngày 03/6/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 749/QĐ-TTg phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Chương trình đã xác định các nền tảng số có khả năng triển khai dùng chung rộng khắp trong các lĩnh vực như chính quyền số, thương mại điện tử, y tế, giáo dục, tài chính, nông nghiệp, xây dựng, tài nguyên và môi trường,.. và có chính sách khuyến khích các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam đầu tư phát triển các hệ thống này. Một trong những công nghệ nền tảng số có tiềm năng ứng dụng mạnh mẽ là blockchain, cho phép triển khai dùng chung rộng khắp các lĩnh vực nhưng vẫn đảm bảo được tính minh bạch, an toàn cho dữ liệu, được xem là một trong những công nghệ “chìa khóa” để triển khai thành công chuyển đổi số.

Năm 2021, Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia đã tổ chức nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo Khung chiến lược và Dự thảo 1 của chiến lược phát triển blockchain tại Việt Nam đến năm 2030.

Để góp phần nâng cao chất lượng và tính khả thi của chiến lược, Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia đã có Công văn số 569/NEAC-TTPTDV ngày 02/12/2021 về việc xin ý kiến đối với dự thảo chiến lược blockchain tại Việt Nam đến năm 2030 gửi đến một số cơ quan, tổ chức và các doanh nghiệp công nghệ với nội dung xin ý kiến như sau:

1. Góp ý kiến trực tiếp đối với 02 dự thảo văn bản là Dự thảo Khung chiến lược phát triển blockchain tại Việt Nam đến năm 2030 và Dự thảo 1 chiến lược phát triển blockchain tại Việt Nam đến năm 2030

2. Việc ban hành chiến lược phát triển lĩnh vực blockchain tại thời điểm này đã cần thiết và phù hợp hay chưa? Nếu chưa thì vì sao và cần lưu ý những nội dung nào?

Dưới đây là dự thảo thuyết minh Khung chiến lược phát triển blockchain tại Việt Nam đến năm 2030 và Dự thảo 1 chiến lược phát triển blockchain tại Việt Nam đến năm 2030.

Du Thao Thuyết Minh Khung chiến lược.DOCX

Chien luoc quoc gia ve blockchain -du thao 1.docx