Văn bản QPPL

QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ DỊCH VỤ DUY TRÌ HỆ THỐNG KIỂM TRA TRẠNG THÁI CHỨNG THƯ SỐ 


Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Ngày ban hành 15/11/2016
File văn bản

Thông tư 305 2016_TT_BTC.pdf

QUY ĐỊNH VỀ CUNG CẤP, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ CHUYÊN DÙNG PHỤC VỤ CÁC CƠ QUAN ĐẢNG, NHÀ NƯỚC, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI 


Cơ quan ban hành BỘ QUỐC PHÒNG
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Ngày ban hành 01/02/2016
File văn bản

Thông tư 082016TT-BQP .pdf

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG CHỮ KÝ SỐ, CHỨNG THƯ SỐ VÀ DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC


Cơ quan ban hành NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Ngày ban hành 18/12/2015
File văn bản

Thông tư 282015TT-NHNN.pdf

- NGUYÊN TẮC XÁC ĐỊNH MỨC THU;

- KÊ KHAI, THU NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ;

- QUYỀN, TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC THU VÀ NGƯỜI NỘP PHÍ;

- THẨM QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN VỀ QUẢN LÝ PHÍ VÀ LỆ PHÍ 


Cơ quan ban hành QUỐC HỘI
Hình thức văn bản Luật
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Ngày ban hành 25/11/2015
File văn bản

Luật phí và lệ phí.doc

- ĐẢM BẢO AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG;

- MẬT MÃ DÂN SỰ;

- KINH DOANH TRONG LĨNH VỰC AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG;

- PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG;

- QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG


Cơ quan ban hành QUỐC HỘI
Hình thức văn bản Luật
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Ngày ban hành 19/11/2015
File văn bản

luat-an-toan-thong-tin-mang-2015.pdf

QUY ĐỊNH CHI TIẾT VIỆC CUNG CẤP, ĐĂNG TẢI THÔNG TIN VỀ ĐẤU THẦU VÀ LỰA CHỌN NHÀ THẦU QUA MẠNG


Cơ quan ban hành BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ - BỘ TÀI CHÍNH
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Ngày ban hành 08/09/2015
File văn bản

Thông tư liên tịch 072015TTLT-BKHĐT-BTC.pdf

HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ TRONG LĨNH VỰC THUẾ 


Cơ quan ban hành BỘ TÀI CHÍNH
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Ngày ban hành 28/07/2015
File văn bản

Thông tư 1102015TT-BTC.pdf

QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HẢI QUAN; KIỂM TRA, GIÁM SÁT HẢI QUAN; THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU VÀ QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU 


Cơ quan ban hành Bộ Tài Chính
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Ngày ban hành 25/03/2015
File văn bản

Thông tư 382015TT-BTC.doc

QUY ĐỊNH DANH MỤC TIÊU CHUẨN BẮT BUỘC ÁP DỤNG VỀ CHỮ KÝ SỐ VÀ DỊCH VỤ 


Cơ quan ban hành Bộ thông tin và truyền thông
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Ngày ban hành 23/03/2015
File văn bản

Thông tư 062015TT-BTTTT .pdf

THÍ ĐIỂM VỀ GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ TRONG VIỆC THỰC HIỆN THỦ TỤC THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP VÀ ĐỀ NGHỊ CẤP SỔ BẢO HIỂM XÃ HỘI, THẺ BẢO HIỂM Y TẾ


Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Ngày ban hành 09/03/2015
File văn bản

Nghị định 082015QĐ-TTg.signed.pdf