Văn bản QPPL

QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT HẢI QUAN VỀ THỦ TỤC HẢI QUAN, KIỂM TRA, GIÁM SÁT, KIỂM SOÁT HẢI QUAN


Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Ngày ban hành 21/01/2015
File văn bản

Nghị định 082015NĐ-CP.pdf

QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ 


Cơ quan ban hành BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Ngày ban hành 26/11/2014
File văn bản

Thông tư 172014TT-BTTTT.pdf

QUY ĐỊNH VỀ PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM VÀ VI PHẠM PHÁP LUẬT KHÁC CÓ SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ CAO


Cơ quan ban hành Chính phủ
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Ngày ban hành 07/04/2014
File văn bản

Nghị định 252014NĐ-CP.pdf

QUY ĐỊNH VỀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 


Cơ quan ban hành Chính phủ
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Ngày ban hành 16/03/2013
File văn bản

Nghị định 522013NĐ-CP .pdf

HƯỚNG DẪN VỀ KHỞI TẠO, PHÁT HÀNH VÀ SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ BÁN HÀNG HÓA, CUNG ỨNG DỊCH VỤ 


Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Ngày ban hành 14/03/2011
File văn bản

Thông tư 32 2011TT-BTC.DOC

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC


Cơ quan ban hành Chính phủ
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Ngày ban hành 10/04/2007
File văn bản

Nghị định 642007NĐ-CP .DOC

QUY ĐỊNH VỀ GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG


Cơ quan ban hành Chính phủ
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Ngày ban hành 08/03/2007
File văn bản

Nghị định 35 2007-NĐ-CP.DOC

- THÔNG ĐIỆP DỮ LIỆU;

- CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ VÀ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ;

- GIAO KẾT VÀ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG ĐIỆN TỬ;

- GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC;

- AN NINH, AN TOÀN, BẢO VỆ, BẢO MẬT TRONG GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ;

- GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VÀ XỬU LÝ VI PHẠM 


Cơ quan ban hành Quốc Hội
Hình thức văn bản Luật
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Ngày ban hành 29/11/2005
File văn bản

Luật Giao dịch điện tử.doc