Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia có buổi làm việc cùng các Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng (CA công cộng)

Ngày đăng: 17:00 - 21/07/2022

Sáng ngày 21/07/2022 Trung tâm Chứng thực điện tử Quốc gia và các Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng (CA công cộng) đã có buổi làm việc trao đổi về các nội dung liên quan đến giải pháp nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho các CA công cộng cung cấp dịch vụ một cách nhanh chóng và tiện lợi.

Việc tích hợp giải pháp ký số của các CA công cộng trong các cổng dịch vụ công của địa phương hiện nay đang mất nhiều thời gian và tài nguyên khi mỗi CA công cộng và cả các địa phương đều phải phát triển lại những module phục vụ cho việc kết nối đến công dịch vụ công. Do đó, tại buổi họp, Trung tâm Chứng thực điện tử Quốc gia và các CA công cộng đã thống nhất nên chọn giải pháp sử dụng một giao thức chung cho các CA công cộng để các cổng dịch vụ công có thể thuận lợi kết nối và tích hợp. 

Cấp chứng thư số bằng phương thức điện tử cũng là một vấn đề được các CA công cộng quan tâm. Tại buổi làm việc, Phó giám đốc phụ trách Nguyễn Thiện Nghĩa đã chủ trì trao đổi cũng như giải đáp, tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình triển khai cung cấp chứng thư số bằng phương thức điện tử trong thời gian qua.

Việc lưu trữ và công bố danh sách chứng thư số thu hồi của các CA công cộng hiện nay đang chưa có sự thống nhất về cách thức và thời gian lưu trữ để đảm bảo có thể tra cứu, kiểm tra được giá trị pháp lý của chữ ký số tại thời điểm ký được thuận lợi cho tất cả các cơ quan, tổ chức ứng dụng. Do đó, tại buổi làm việc, Trung tâm Chứng thực điện tử Quốc gia và các CA công cộng cũng đã trao đổi và thống nhất về cách thức và thời gian lưu trữ để đảm bảo việc tra cứu, kiểm tra giá trị pháp lý của chữ ký số cho các bên ứng dụng và sử dụng. 

Buổi làm việc đã diễn ra trong không khí thảo luận sôi nổi và thống nhất. Trong thời gian tới, Trung tâm Chứng thực điện tử Quốc gia sẽ tiếp tục tăng cường công tác quản lý và phối hợp với các CA công cộng để mở rộng thị trường, góp phần đưa chữ ký số trở thành công cụ hữu hiệu, đảm bảo an toàn cho các hoạt động giao dịch điện tử phục vụ công cuộc chuyển đổi số.